Follow on Twitter
    Arbejdsløshed, stagnation på boligmarkedet og faldende realvækst er en trussel for det velfærdssamfund, som vi alle gerne vil leve i. Seriøse politiske reformer - i langt større målestok - er den eneste løsning, hvis vi alle skal komme godt igennem krisen. Og det er netop det, som valget handler om.

    Forskning/uddannelse, sundhedsvæsenet og socialområdet skal være i top - vejen dertil er mindre 'sjove' økonomiske reformer.
    Nicolaj Holm - Slogan
    Nicolaj Holm